★ Cool Text ★。
Online text converter and wordpress plugin

Revolutionize your post text appearance to (1) 'cool αиđ αs єlєġєит αs тнίs (2) ๏г คร ςгคzץ คร tђเร (3) øř ëvëń åş ƒµńĸŷ åş łħïş!Back to main menu

Quick Links for our top text converters Links [example]

Elegant Alphabets Converter [ loяєм ίρsυм đoloя sίт αмєт, coиsєcтєтυя αđίρίscίиġ єlίт. ίи vίтαє αитє υт мαssα мollίs cυяsυs єġєт єт ρυяυs. fυscє тίиcίđυит. ]

Zalgo Text Converter [ L̡or͘em ́ipsu̸m d͏oĺor ͠si̕t͠ am̕ét,̨ ̡c̡ơnséc̀t͠etur͢ a͟dip̨is͢ci҉n͡g̛ ̛elit̴.͞ In҉ ̛v͘i͠tae ̛aǹt҉e u̕t ̀m̀ass͝a mo͘l͡l̴is͠ ̸c̴ur͝s̛us eget ͢et purus. ̡Fu͢s҉ce t̛in͠ci͝dun͡t̛. ̧]

Crazy Text Converter [ ℓ๏гє๓ เקรย๓ ๔๏ℓ๏г รเt ค๓єt, ς๏ภรєςtєtยг ค๔เקเรςเภﻮ єℓเt. เภ ህเtคє คภtє ยt ๓ครรค ๓๏ℓℓเร ςยгรยร єﻮєt єt קยгยร. Ŧยรςє tเภςเ๔ยภt. ]

Funky Alphabets Converter [ løřëm ïþşµm đøløř şïł åmëł, ¢øńşë¢łëłµř åđïþïş¢ïńĝ ëlïł. ïń vïłåë åńłë µł måşşå møllïş ¢µřşµş ëĝëł ëł þµřµş. ƒµş¢ë łïń¢ïđµńł. ]

Character Symbols List [ ♥☢☣☯☮☎ etc ]

For webusers (if you are looking for wordpress plugin Click Here)


Wordpress is a blog platform where you blog, make friends, stay connected with friends etc. The massive collection of plugins make social interaction more interesting. And for new music bands or artists, wordpress is a good place to promote your band or yourselves by giving free legal music for your fans to download or listen to. Whatever it is, good comments and a good comment box definitely important to you guys and Osfvad (also known as Daily Apps) provides a number of cool apps and plugins for you so that you can pimp out your blog! Get more cool apps from Osfvad! Check out our home page!